Hvordan oppretter jeg en ny prisavtale?

1. Gå til Salg i venstremenyen og velg Prisavtaler. Klikk på Ny prisavtale for å opprette en ny prisavtale. Systemet vil nå ta deg gjennom en veiviser for oppretting av prisavtale. Klikk Start.

regnskapsprogram-ny-prisavtale-1

2. Detaljer

Sett navn og beskrivelse på avtalen. Velg om du ønsker en Tidsavgrenset eller Løpende. Velger du førstnevnte må du angi start- og sluttdato i påfølgende felt. Klikk på Neste.


3. Avtaletype

Velg om avtalen skal gi RabattPåslag eller en fastpris. Ønsker du en fastpris, velger du Sett pris manuelt og skriver ønsket pris i påfølgende felt. Verdier du angir for rabatt og påslag vil registreres som prosent. Klikk på Neste.


4. Produkter

Sett hake ved de produktene du ønsker prisavtalen skal gjelde for og klikk på Neste.


5. Avtaler

Her ser du en produktoppsummering over opprettet prisavtale. Klikk på ikonet for søppelspann for å fjerne en avtaletype. Klikk på Legg til ny avtaletype hvis du ønsker dette. Klikk på Neste.


6. Kunder

Sett hake ved de kundene du vil at prisavtalen skal gjelde for. Sett hake ved Bruk på alle kunder hvis du ønsker dette. Klikk på Neste.


7. Oppsummering

Her ser du en oversikt over prisavtalen. Klikk på ikonet for søppelspann for å fjerne en avtale. Velg Opprett prisavtale eller velg Tilbake hvis du vil gjøre endringer. Du kan også gjøre endringer etter at prisavtalen er opprettet.


8. Klikk på Lagre avtale for å lagre avtalen. Klikk på de tre prikkene for å avslutte eller slette prisavtalen. Du kan fritt endre eksisterende prisavtaler fra avtaleoversikten. Merk at når en prisavtale endres vil endringene kun påvirke faktura som opprettes etter at endringene i avtalen er lagret.


NB! Hvis en kunde og et produkt er inkludert i en aktiv prisavtale, vil systemet automatisk hente pris på produkt fra avtalen. Har du flere aktive prisavtaler på samme kunde og produkt, vil systemet automatisk hente den laveste prisen.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }