Hvordan flytter jeg regnskapet mitt til SpareBank 1 Regnskap?

Det er enklest å bytte regnskapsprogram ved årsslutt. Da gjør du årsregnskapet ferdig i det gamle regnskapsprogrammet og starter neste år med å føre regnskapet i Sparebank 1 Regnskap. 

Passer det ikke å flytte ved årsslutt, kan du selvfølgelig også gjøre det i løpet av året.

Betaler du mva er det best å flytte etter en momstermin er sendt inn. Det vil si etter 1. januar, 1. mars, 1. mai, 1. juli, 1. september eller 1. november. 

Vil du helst slippe å gjøre det selv? Få tilbud om hjelp til å flytte regnskapet


3 ting du må gjøre først

1. Avslutt det gamle regnskapet

Før du flytter regnskapet må du bli ferdig med perioden i det gamle programmet. Skal du for eksempel flytte 31.12, må du føre alle bilag denne datoen og tilbake i tid i det gamle programmet. Du må også avstemme banken til og med desember.

2. Ta ut rapporter

Ta ut disse tre rapportene datert dagen før din startdato i SpareBank 1 Regnskap:

 • Åpne poster - kunder: Rapport over hva kunder skylder deg.
 • Åpne poster - leverandør: Rapport over hva du skylder dine leverandører.
 • Saldobalanse eller balanserapport: Oversikt over saldo på alle hovedbokskontoer.

3. Sjekk at saldobalansen er i null

Eksporter ut saldobalansen for den perioden du skal flytte, og se om saldobalansen går i null.


Nå er du klar til å starte flyttingen

1. Gå til Innstillinger oppe til høyre og trykker på Regnskap.

Finn tidligere inngående balanse.


2.
 Bla ned til Inngående balanse

 • Trykk på Registrer inngående balanse.
 • Velg Nei på spørsmålet om bedriften er nystiftet, og Fortsett
 • Trykk på Legg inn inngående balanse.

 

3. Dato:

 • Legg inn dato for når du starter å føre i regnskapet i Sparebank 1 Regnskap. 
 • Flytter du for eksempel per 31.12, legger du inn datoen 01.01.

4. Saldobalansen:

 • Legg inn saldobalansen fra det gamle programmet. 
 • Det enkleste er å bruke de kontoene som allerede ligger inne. For eksempel konto 1920 til bankinnskudd. Har du hatt flere bankkontoer kan du lage en ny til 1921. Ny konto lager du i kontoplanen. 

5. Åpne poster – kunde: 

 • Legg inn alle kunder med åpne poster (for eksempel kunder som ikke har betalt eller har betalt for mye.) 
 • Finner du ikke kunden i kundelista, trykk Opprett ny kunde, legg inn fakturanummer på faktura du sendte ut og beløp. 
 • Når du er ferdig og alt går i null, går du til neste.

6. Åpne poster – leverandør:

 • Legg inn åpne poster mot dine leverandører (for eksempel fakturaer du ikke har betalt, eller at du har betalt for mye9
 • Finner du ikke leverandøren, trykk Opprett ny leverandør
 • Når du er ferdig og alt går i null, trykk Lagre inngående balanse oppe til høyre.
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }