Hvordan sluttmelder jeg et arbeidsforhold?

1. Gå til Lønn og Ansatte i venstremenyen. Klikk på den ansatte som skal sluttmeldes. 

regnskapsprogram-sluttmelde-arbeidsforhold-1

2. Klikk på de tre prikkene under Arbeidsforhold og velg Vis detaljer


3. Legg inn Sluttdato og velg Årsak til sluttdato ved å klikke på nedtrekkslisten. Årsak til sluttdato er påkrevd i a-meldingen, og du får ikke lagret uten å fylle ut dette.


Har du glemt å sluttmelde et arbeidsforhold tilbake i tid? Ikke noe problem. Sett sluttdato til ønsket dato. Endringen blir med på a-melding for neste periode som sendes inn.


4. Klikk på Lagre, og deretter Sett ansatt som inaktivDet vil fortsatt være mulig å søke opp den ansatte i en lønnsavregning selv om vedkommende er inaktiv. 


Dersom den ansatte skal over i ny stilling kan du velge Opprett nytt arbeidsforhold

Dersom den ansatte har et annet arbeidsforhold enn det som er sluttmeldt kan du velge Lukk


5. Klikk på Sett ansatt til inaktiv. Det vil fortsatt være mulig å søke opp den ansatte i en lønnskjøring selv om vedkommende er inaktiv. Dersom den ansatte skal over i en ny stilling kan du velge Opprett nytt arbeidsforhold. Dersom den ansatte har et annet arbeidsforhold enn det som er sluttmeldt kan du velge Lukk


Skatteetaten tillater å rapportere lønnstranser i a-melding på en ansatt uten aktivt arbeidsforhold. Det er dermed ikke behov for å endre på sluttdatoer ved for eksempel utbetaling av sluttoppgjør feriepenger, bonus, etterbetalinger av lønn, overtid og lignende etter at arbeidsforholdet er sluttmeldt. Vær oppmerksom på at du ikke endrer opplysningene om arbeidsforholdet.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }