Hvordan søker jeg etter bilag?

Gå til Regnskap i venstremenyen og klikk på Søk på bilagHer ser du en oversikt over alle bokførte bilag i valgte regnskapsår, og du kan også gjøre noen filtreringer for å hente frem og sortere informasjon:
  • Du kan søke etter bilag ved å trykke i feltet Søk, eller søke på Bilagsnr, Kontonr, Reskontronr, Fakturanr eller Beløp
  • Du kan endre regnskapsåret i nedtrekkslinjen på oppgavelinjen.
  • Som standard vises kun bokførte bilag, men ved å sette hake for Vis krediterte vil du også kunne se krediterte bilag. 
  • Ved å klikke på Eksporter til Excel får du en eksport av den listen som er aktiv i bildet. 
sok-pa-bilag-1

For å bruke avansert filtrering trykker du på knappen ved siden av søkefeltet. Her kan du legge inn hvilke betingelser søket skal oppfylle, som for eksempel at verdien skal være lik, inneholde eller være større/mindre enn x. Du kan legge til så mange filtre du ønsker, og når du legger til mer enn ett filter kan du angi om disse skal være og/eller utover første betingelse. Trykk Aktiver søk for å bruke filtreringene. 


De blå verdiene i søkeresultatet fungerer som linker til ulike funksjoner som er aktuell for de ulike kategoriene. Du kan for eksempel trykke under Bilagsnummer, Kontonummer, Reskontronummer og Reskontro

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }