Hvordan legger jeg inn spesifikasjoner i mva-meldingen?

For enkelte mva-koder skal beløpet spesifiseres i mva-meldingen. Slik spesifikasjon er for å detaljere enkelte forhold som ikke er dekket av SAF-T-standarden.

Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Regnskap. Klikk på fanen mva-spesifikasjon. Her styrer du oppsett for eventuelle mva-spesifikasjoner i mva-meldingen.

spesifikasjoner-mva-meldingen


Eksempel: 
Tap på krav er en type. Du legger inn mva-kode 1 og hovedbokskonto som du har bokført tapet på, her 7830. Nå vil eventuelle bokføringer i terminen med kombinasjonen konto 7830 og mva-kode 1, føre til at det blir sendt inn en spesifikasjon på mva-kode 1, med type tapPåKrav og med beløp fra bokføringen. Er det flere slike bokføringer med samme type og lik mva-kode i samme termin, blir disse summert i innsendingen.


Følgende spesifikasjoner kan rapporteres på:

 • justering: Justering av merverdiavgift for kapitalvarer
  - Kan kun benyttes sammen med mva-kode 1 og 81
  - ref. merverdiavgiftsloven kapittel 9 (§9-1 - §9-5) og merverdiavgiftshåndboken.
 • tapPåKrav: Tap på krav
  - Kan kun benyttes sammen med mva-kode 1, 11, 12 og 13
  - ref. merverdiavgiftsloven kapittel 4 (§4-7) og merverdiavgiftshåndboken
 • tilbakeføringAvInngåendeMerverdiavgift: Tilbakeføring av merverdiavgift for kapitalvarer (kun personkjøretøy og fast eiendom)
  - Kan kun benyttes sammen med mva-kode 1 og 81
  - ref. merverdiavgiftsloven §9-6 (merverdiavgiftshåndboken) og §9-7 (merverdiavgiftshåndboken)
 • uttak: Uttak
  - Kan kun benyttes sammen med mva-kode 3, 5, 31 og 33
  - ref. merverdiavgiftsloven §3-21 og §3-22, og merverdiavgiftshåndboken.
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }