Hvordan overfører jeg timer til lønnskjøring?

Med bruk av Time-funksjonen, kan du overføre timer til en lønnskjøring. Før du gjør dette første gang må du ha satt opp koblinger mellom timebruker og ansatt, og timeart mot lønnsart.

Overføre timer til lønnskjøring

  • Trykk på LønnLønnskjøring og Opprett ny lønnskjøring
  • Trykk på Overfør timer til lønn i lønnskjøringen du har opprettet

Registrere og godkjenne timer

  • Registrer timene
  • Trykk lagre
  • Trykk på fanen Timeliste og send inn.

  • Velg dato for timene du skal ta med i lønnskøringen. Du får nå opp oversikt over ansatte og godkjente timer.
  • Hak av for de ansatte som skal ha lønn.
  • Trykk Overfør timer og Overfør for å bekrefte overføringen.

Timene blir nå lagt til i egen linje i lønnskjøringen. Ønsker du å korrigere timelønn kan det gjøres etter overføring av timer.


  • Timene blir nå lagt til i egen linje i lønnskjøringen. Ønsker du å korrigere timelønn kan det gjøres etter overføring av timer.