Hvilke betalingsfrekvenser tilbyr dere for forsikringene?

Bedriften kan velge mellom 4 forskjellige betalingsfrekvenser på forsikringene:

  • Månedlig betaling
  • Kvartalsvis betaling
  • Halvårlig betaling
  • Årlig betaling