Må jeg ha forsikring på traktor?

Alle registrerte traktorer skal minimum ha ansvarsforsikring.

1. januar 2021 ble det innført endringer i bilansvarsloven. Det betyr at også alle typer uregistrerte traktorer som går fortere enn 10 km/t må forsikres. Det gjelder også traktor som kun blir brukt på egen eiendom eller lukket område.

Skulle en uforsikret uregistrert traktor gjøre skade, vil Trafikkforsikringsforeningen stå for skadebehandlingen og i hvert enkelt tilfelle vurdere regress mot kjøretøyeier.