Tilbyr dere vareforsikring?

Vareforsikring tilbys i hovedsak i to varianter. Varer på lager forsikres med en varelagerforsikring, mens varer som sendes kan forsikres med transportforsikring eller godsansvarsforsikring. 

Forsikring av varelager
Hvis du for eksempel driver innen varehandel, kan du forsikre varebeholdningen din med en løsøreforsikring (også kalt bedriftens innboforsikring eller eiendelsforsikring). Du kan velge mellom Brann, Standard eller Topp, og du kan tilpasse forsikringen til bedriftens behov, med tilleggsforsikringer for eksempelvis frysevarer, kjølevarer, tank osv. Du kan også forsikre økningen av varebeholdningen i deler av året – for eksempel i forbindelse med sommerferien, jul og påske.

Les mer om løsøreforsikring.
 

Forsikring av varer som transporteres
Om du frakter egne varer, tilbyr vi transportforsikring. Avhengig av ditt behov tilbyr vi både transportforsikring av enkeltforsendelser og årsavtaler. Forsikringen dekker blant annet økonomisk tap hvis varer blir skadet eller borte under transport. Forsikringen kan utvides til å også dekke avbruddstap, termoklausul og vrakfjerning.

Les mer om transportforsikring.

Om du frakter andres varer og har forsikret lastebilen hos oss tilbyr vi godsansvarsforsikring. Godsansvarsforsikringen dekker det rettslige ansvaret du som eier av kjøretøyet eller sjåfør har for skade på gods, samt forsinket levering i hele verden. Erstatningsberegningen følger bestemmelsene i vegfraktloven.

Les mer om godsansvarsforsikring.