• Henvend deg til din lokale skatteoppkrever og be om en bekreftelse på at tilbakeføring kan gjennomføres. Bekreftelsen sendes til bedrift@sparebank1oa.no, og banken gjennomfører så transaksjonen.