Hvem passer kassekreditt for?

Kassekreditt passer best for bedrifter som har varelager eller selger varer og tjenester på kreditt. 

Hensikten med en kassekreditt er er å dekke likvidietsgapet som ofte oppstår når kostnadene kommer før inntektene. Hvis du skal investere i eiendom, kjøretøy eller utstyr, er bedriftslån eller leasing trolig bedre alternativer.