Hvordan endrer jeg brukers tilganger og rettigheter?

1. Finn frem til bruker

  • Logg inn i nettbanken 
  • Klikk Meny oppe til høyre
  • Velg Administrasjon og deretter Brukere
  • Finn frem til, eller søk etter aktuell bruker i brukeroversikten
  • Når du har funnet brukeren klikker du på ikonet for å Redigere til høyre i oversikten

2. Endre tilganger og rettigheter

Nå står du på siden hvor du endrer på tilganger og kontorettigheter til valgt bruker.

  • Velg de tilganger du ønsker oppe til høyre.
  • Velg rettigheter til kontoer i oversikten nederst på siden.
  • Du kan også kopiere tilganger og rettigheter fra annen bruker. Klikk på Kopier rettigheter fra en annen bruker. Velg aktuell bruker du vil kopiere fra, og klikk på Kopier og oppdater.

Se hva de ulike tilgangene og rettighetene gir brukeren mulighet til.


3. Lagre endringer

Når du har endret tilganger og rettigheter, velger du Lagre nederst på siden. Endringene er utført og gjelder umiddelbart.

Trykk på knappen under for å gå direkte til riktig sted i nettbanken.