• Godkjente innenlandsbetalinger overføres mandag til fredag klokken 00.00, 08.15, 10.00, 11.30 og 13.30. 
    Betalinger som er godkjent i helgen, overføres natt til mandag klokken 00.10.
    Alle betalinger godkjent før klokken 13.30 er disponibel på mottakers konto
    samme dag, uavhengig av bank. Overføringer mellom egne kontoer i egen bank
    gjøres med det samme. Utenlandsbetalinger må godkjennes før klokken 14.00 for å bli behandlet samme dag.