• Du endrer eller bestiller ny administratortilgang i nettbanken. Vi trenger blant annet å vite hvem som skal være ny administrator og hvem som kan signere på vegne av bedriften. Så sender vi e-post til begge med avtale som signeres med BankID. Så snart begge har signert er ny administrator klar til bruk.