Ofte stilte spørsmål om pensjonsbevis

Hva er et pensjonsbevis?
Et pensjonsbevis er oppspart pensjon som du får med deg når du slutter i en bedrift med en hybridbasert pensjonsordning. Pengene utbetales som en del av din samlede pensjonsutbetaling.

Når kan jeg starte utbetaling?
Du kan tidligst starte utbetaling av pensjon fra 62 år, med mindre du har et yrke som ifølge lovverket kan ta ut tidligere, for eksempel pilot. Du må selv gi oss beskjed når du ønsker å starte utbetalingen. Utbetalingstiden er avhengig av hva slags avtale din arbeidsgiver har og pensjonen kan opphøre når du er 80 eller den kan vare livet ut.

Hvis den årlige pensjonen er mindre enn 30 % av folketrygdens grunnbeløp (93.634 kroner pr 01.mai.2017) når utbetalingen skal starte, blir utbetalingstiden automatisk kortet ned slik at årlig pensjon øker.

Pengene blir utbetalt månedlig sammen med din øvrige pensjon, og beskattes som pensjonsinntekt.

Kan jeg selv spare videre på et pensjonsbevis?
Nei, det er ikke mulig å spare videre på et pensjonsbevis.

Hva er forskjellen på et pensjonsbevis, et pensjonskapitalbevis og en fripolise?
Pensjonsbevis er en pensjonsrettighet du har fra et tidligere arbeidsforhold i en bedrift med hybridbasert pensjonsordning. Pensjonskapitalbevis er en pensjonsrettighet du har fra et tidligere arbeidsforhold i en bedrift med innskuddsbasert pensjonsordning. Fripolise er en pensjonsrettighet du har fra et tidligere eller nåværende arbeidsforhold i en bedrift med en ytelsesbasert tjenesteordning.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }