Ofte stilte spørsmål om pensjonskapitalbevis

Hva er et pensjonskapitalbevis?
Et pensjonskapitalbevis er oppspart pensjon som du får med deg når du slutter i en bedrift med en innskuddsbasert pensjonsordning. Pengene utbetales som en del av din samlede pensjonsutbetaling.

Når kan jeg starte utbetaling?
Du kan tidligst starte utbetaling av pensjon fra 62 år, med mindre annet er avtalt. Du må selv gi oss beskjed når du ønsker å starte utbetalingen. Utbetalingstiden må være over minimum 10 år, og du kan tidligst avslutte utbetalingen når du er 77 år.

Hvis den årlige pensjonen er mindre enn 20 % av folketrygdens grunnbeløp 101 351 kroner pr 1. mai. 2020) når utbetalingen skal starte, blir utbetalingstiden automatisk kortet ned slik at årlig pensjon øker.

Pengene blir utbetalt månedlig sammen med din øvrige pensjon, og beskattes som pensjonsinntekt.

Kan jeg selv spare videre på et pensjonskapitalbevis?

Nei, det er ikke mulig å spare videre på et pensjonskapitalbevis.

Hva er forskjellen på et pensjonskapitalbevis og en fripolise?
Pensjonskapitalbevis er en pensjonsrettighet du har fra et tidligere arbeidsforhold i en bedrift med innskuddsbasert pensjonsordning. Fripolise er en pensjonsrettighet du har fra et tidligere eller nåværende arbeidsforhold i en bedrift med en ytelsesbasert tjenesteordning.

Hva er belastet forvaltningshonorar?
Prisen til fondsforvalter. Honoraret er trukket fra fondskursen.

Hva koster det å ha pensjonskapitalbevis hos SpareBank 1?
Du betaler forvaltningshonorar og avtalegebyr for ditt pensjonskapitalbevis.

Størrelsen på forvaltningshonoraret avhenger av investeringsvalget ditt. For Alderstilpasset investeringsprofil varierer prisene fra 1,35 % ved 100 % aksjer til 1,03 % i utbetalingstiden, når aksjeandelen er 20 %.

Det belastes et årlig avtalegebyr på 0,5 % av folketrygdens grunnbeløp (G) per avtale. Mottar du avtaledokumenter per post, er avtalegebyret 0,6 % av G. Gebyret reduseres forholdsmessig når saldo er under 10 000 kroner. 

Hvorfor er saldo redusert eller hvorfor er det tatt ut penger fra min avtale?

Enkelte kunder kan oppleve at saldo er en del lavere enn i fjorårets kontoutskrift eller at det er tatt penger ut fra pensjonsavtalen. Dersom du har sluttet hos en arbeidsgiver eller gått ned i stillingsprosent eller lønn, kan bedriften ha innbetalt for mye på din avtale. De pengene som er innbetalt for mye fra bedriften inn på din avtale vil bli tilbakeført til bedriften. Dette gjelder både pensjonskapitalbevis, innskuddspensjon og hybridpensjon. 

Hvordan kan jeg flytte pensjonskapitalbevis til SpareBank 1?
Å samle pensjonen på ett sted er lurt, da får du oversikt, kontroll og lavere gebyr. Fyll ut det elektroniske flytteskjemaet som finnes på www.sparebank1.no/pkb

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }