Pensjon for fiskere

Fiskerinæringen er en viktig del av Norges økonomi og kultur. Vi har en lang historie med fiske og er en av verdens ledende eksportører av sjømat. Men hva skjer når fiskerne blir eldre og det er på tide å pensjonere seg?

Her er en enkel oversikt om pensjon for fiskere.

Illustrasjonsfoto. Pensjon for fiskere
pensjon-kvinne-uten-skygge-illustrasjon

Folketrygden

Folketrygden i Norge er et velferdssystem som gir økonomisk støtte og trygghet til innbyggerne, også fiskere. Folketrygden utgjør grunnsteinen i alderspensjonssystemet.

Alderspensjon utbetales normalt fra 67 år, men folk født i 1964 og senere, vil måtte vente lenger ifølge den nye pensjonsreformen. Imidlertid er det muligheter for å ta ut alderspensjon tidligere, for eksempel fra fylte 62 år, men da med lavere utbetalinger. Alderspensjonen tjenes opp med 18,1 % av lønn opp til 7,1 G (1 G = 124.028 kroner).

Se nav.no for hvor mye du kan regne med å få i alderspensjon fra folketrygden.

Fiskerpensjon

Fiskerpensjon er en selvfinansierende pensjonsordning for fiskere som er registrert i fiskermanntallet. Denne pensjonen begynner utbetaling måneden etter at du fyller 60 år, og fortsetter frem til du fyller 67 år. Da tar folketrygden over.

Fiskerpensjon er obligatorisk og finansieres gjennom en personlig medlemspremie og en avgift beregnet av verdien på fangsten din.

For mer informasjon, besøk garantikassen.no.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Hvis du er ansatt fisker, har du krav på tjenestepensjon fra rederi eller båteier. Dette kalles obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Det er viktig å være klar over at tjenestepensjon for fiskere, beregnes av hyre og ikke av lott. Det betyr at hvis du har lav hyre, kan også pensjonen fra arbeidsgiver bli lav. Derfor er det viktig å spare til pensjon på egenhånd.

Spare selv

Som fisker er du regnet som selvstendig næringsdrivende, og det er ditt ansvar å spare til pensjon utover folketrygden. Dette kan du gjøre på to måter:

  1. Hvis du har et organisasjonsnummer, kan du spare til egen pensjon gjennom pensjonssparing for selvstendige næringsdrivende. Dette er spesielt anbefalt hvis du tjener over en viss grense. Her kan du også legge til forsikringer, som for eksempel uførepensjon. Les mer om pensjon for selvstendig næringsdrivende her.
  2. Du kan også spare til egen pensjon gjennom individuell pensjonssparing eller annen privat pensjonssparing.

Begge disse pensjonsordningene vil bli utbetalt som pensjon i tillegg til alderspensjonen fra folketrygden.

Tips til deg i fiskeribransjen

Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere slik at du kan fokusere på fisket.

  • Kassekreditt, lån og leasing
  • Hvordan få oversikt over økonomien

Tips til deg som driver ENK

Mange fiskere er organisert som enkeltpersonforetak. Her finner du det viktigste du må ha på stell i et ENK.

  • Hvorfor skille privatøkonomien fra bedriften?
  • Hva skjer om jeg blir syk?
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }