Plassering i fond

Fond passer for din bedrift om du ønsker høyere avkastning og har et langsiktig tidsperspektiv på sparingen.

For deg som ønsker å oppnå høyere årlig avkastning enn bankinnskudd.
Ingen bindingstid, kjøp og selg når du vil.
Overlat investeringene til profesjonelle forvaltere.

Tre hovedtyper fond

Rentefond

 • Unngår kraftige kurssvingninger som kan forekomme i aksje- og kombinasjonsfond.
 • Dette er fordi fondet består av obligasjoner, sertfikater og bankinnskudd, og er som regel utstedt av stat, kommune, bank eller større industriselskaper.
 • Rentefond kan være både pengemarkedsfond og obligasjonsfond.

Kombinasjonsfond 

 • Anbefales ikke til bedrifter på grunn av nye skatteregler.
 • Mindre svingninger enn aksjefond, siden fondet består av både aksjer og renter.
 • Følger samme regulering og krav til åpenhet som rene rentefond og aksjefond.
 • Kombinasjonsfond har høyere forventet avkastning enn banksparing og andre rentebærende papirer.
 • Ingen kostnader ved kjøp og salg.

Aksjefond

 • Høyere forvente avkastning, men også høyere risiko sammenlignet med banksparing, rentefond og kombinasjonsfond.
 • Pengene er ikke bundet opp, og du kan selge og kjøpe når du vil.

Det finnes ulike typer fond innenfor ulike bransjer og geografi. Fond kan også spesialisere seg på ulike typer bedrifter.

Anbefalte fond

Fra det første fondet vårt ble stiftet i 1990, har våre forvaltere levert solid avkastning til våre sparekunder. Vi er Norges nest største forvalter i privatmarkedet og vokser stadig i bedriftsmarkedet.

ODIN Rente
 • Rentefond
 • 100 % renter
 • Lav risiko
 • Anbefalt tidshorisont minimum 1 år
 • Forventet avkastning ca 1 % over plassering i bankinnskudd.
 • Forvaltningshonorar 0,40 % opp til 1 million. For investeringer over 1 mnok vil forvaltningshonoraret være lavere.

Ler mer om ODIN Rente C

ODIN Aksje
 • Aksjefond
 • 100 % aksjer
 • Høyere risiko
 • Anbefalt tidshorisont minimum 5 år
 • Forventet avkastning ca 6 % over plassering i bank
 • Forvaltningshonorar 1,50 %. For investeringer over 1 mnok vil forvaltningshonoraret være lavere.

Les mer om Odin Aksje

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.