SpareBank 1 Regnskap versjon 200

Disse funksjonene og utbedringene ble lansert i regnskapsprogrammet vårt 30. august 2023. 

Nye funksjoner og forbedringer

Regnskap

 • Bedre oversikt over tildelte og godkjente leverandørfakturaer
  I oversikten over behandlede leverandørfakturaer, fremkommer det nå et tydeligere skille mellom hvilke leverandørfakturaer som er tildelt, og hvilke som er både tildelt og godkjent. Du trenger dermed ikke å klikke deg inn på hver enkelt faktura for å se hvilke fakturaer som for eksempel er tildelt (og til hvem), men ikke godkjent.

Lønn

 • Skille mellom forhåndsvisning og utsendelse av lønnsslipp
  Tidligere var Send e-post/Forhåndsvisning samlet i samme knapp. Denne er nå delt opp som to separate valg. 

 • Ekstra steg i oppstartsveiviseren for lønn som forenkler a-meldingsrapportering for skattefrie foretak
  Hvis selskapet er registrert som skattefri organisasjon, vil det dukke opp et ekstra steg i oppstartsveiviseren for lønn. Dette steget vil forenkle rapportering i a-meldingen. For at dette steget skal dukke opp, må selskapet være angitt som forening eller stiftelse i systemets firmaoppsett, eller ha korrekt næringskode i Brønnøysundregistrene (systemet kjører et oppslag). 

Salg 

 • Utsette periodiseringsstart på en gjentakende faktura
  Ved aktivering av periodisering, ville fakturaen tidligere automatisk bli periodisert for fakturamåned og det antallet perioder fakturaen gjelder for. Du kan nå velge å utsette når periodiseringen skal gjelde fra.

Feilrettinger

 • Systemet viste feil frist for selskaper med månedlig mva-rapportering
  Feltet Frist for innsending under mva-melding, viste feil dato sammenlignet med Skatteetatens frister. Dette gjaldt selskaper med månedlig mva-rapportering. Feilen er nå rettet.
   
 • Automatisk bankavstemming kjørte dobbelt
  Enkelte brukere fikk feilmeldingen “Cannot overmatch items” ved korrigering av bilag eller i bankavstemning. Feilen er rettet.
   
 • Bankintegrasjon lot seg ikke aktivere hvis selskapet var registrert med fødselsnummer i firmaoppsettet
  Dette er nå løst.
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }