Rådgivning

Trenger du en sparringspartner til å hjelpe deg med driften, eller å holde hodet kaldt i større avgjørelser? Vi står klare, og deler gjerne vår kunnskap og erfaring med deg.

kvinnelig rådgiver på kontor som smiler. foto.
Et helhetlig tilbud innen etablering, oppstart og drift av selskaper.
Sammen finner vi løsninger tilpasset ditt behov, ditt selskap og dine ansatte.
Profesjonell rådgivning fra dyktige og erfarne folk med erfaring fra ulike bransjer.
dame og mann tar high five. illustrasjon.

Vår jobb er vellykket når kundene lykkes 

Velger du SpareBank 1 Regnskapshuset som din rådgiver, vil du gjennom vår lokale tilstedeværelse, innsikt og kompetanse, få tilgang på erfarne rådgivere for deg og din bedrift som kjenner ditt marked. Vi tilbyr tjenester for bedriften, ledelsen og eierne av bedriften. 

Dette kan vi hjelpe deg med

Her har vi listet opp mye av det vi kan hjelpe deg med. Men finner du ikke stikkordet som passer ditt problem, er det godt mulig vi kan hjelpe deg allikevel.
 • Etablering
 • Selskapsform
 • Omdanning
 • Kjøp, salg og avvikling
 • Verdivurdering
 • Enklere fisjon og fusjonsprosesser
 • Gründerbistand
 • Forretningsplan og -modell
 • Styre- og ledelsesbistand
 • Organisering av økonomifunksjonen
 • Drifts- og likviditetsbudsjetter
 • Økonomisk analyse
 • BI, styre- og ledelsesrapportering
 • Kaptialforhøyelse / -nedsetting
 • Konvertering av gjeld til EK
 • Konsernbidrag, utdeling og utbytte
 • Sletting og transaksjoner for egne aksjer
 • Aksjonæravtaler
 • Leieavtaler
 • Kjøp/salg av selskap og eiendom
 • Lån til aksjonærer
 • Analyse finansieringsstruktur
 • Hjelp ved inntreden av nye investorer
 • Tilskudd, Innovasjon Norge
 • Tilskudd, Skattefunn
 • Hjelp i forbindelse med bankfinansiering
 • MVA ved overdragelse av tomt
 • Dokumentasjon MVA
 • Forhåndsregistrering MVA
 • Tilbakegående avgiftsoppgjør
 • Justeringsregler for fast eiendom m.m.
 • Søknader: registrering og refusjon

Ta deg tid til den gode samtalen - det kan lønne seg

En som driver eller leder en bedrift må tilpasse seg markedet, ta strategiske beslutninger som gjelder drift, personale og IT-systemer for å sikre god ledelse og lønnsomhet på kort og lang sikt. I tillegg må man holde seg oppdatert på en jungel av lover og regler. Tar man en feil avgjørelse, kan det være kostbart å reversere. 

Som din regnskapsfører er vi en god sparringspartner for deg og bedriften din. Snakk med oss om råd og tips til hvordan du kan få bedre innsikt og drive mer lønnsomt – det er det vi er her for. 

Ring oss
Mandag-fredag kl. 8-16

Finn kontor
eller en rådgiver

Skriv til oss

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }