Ha full oversikt

Har klubben ansatte som mottar lønn, er det lovpålagt med yrkesskadeforsikring og pensjonsavtale. I tillegg kan ansvarsforsikring og kriminalitetsforsikring være aktuelt.



LOfavør Forening 

Er ditt lag eller forening tilknyttet et LO-forbund? Da får dere ekstra fordeler hos oss.

LO logo