Betalingsforsikring for kredittkort

Betalingsforsikringen hjelper deg med å betale ned på kredittkortet ditt hvis du blir syk, arbeidsledig eller permittert.

Du kan kun kjøpe forsikringen de tre første månedene etter du bestilte kredittkortet. 

kollektiv-par-pc-kos-bred
Blir du arbeidsledig eller syk, tar vi hånd om inntil 10 % av gjelden i opptil 10 måneder.
Ved kritisk sykdom eller dødsfall slettes utestående gjeld på kortet med inntil 150.000 kroner.
Du betaler for forsikringen kun de månedene du har gjeld på kredittkortet ditt.

Priser

 • 0,6 % av gjelden på kredittkortet hver måned.
 • Forsikringspremien trekkes automatisk fra kredittkortet.
 • Du betaler kun for betalingsforsikringen de månedene du har gjeld på kortet ditt. Hvis du ikke har brukt kortet og ikke har noen saldo, koster ikke betalingsforsikringen noe.

Priseksempel ved utsatt betaling: Effektiv rente 23,9 %. Låner du 15.000 over 12 måneder, koster det 1.518, og du betaler totalt 16.518 kroner. Forsikringen tilbys av SpareBank 1 Kreditt ASA i et samarbeid med BNP Paribas Cardif. Les mer om SpareBank 1 Kreditt ASA.


Om betalingsforsikringen

Betalingsforsikringen gir deg en ekstra sikkerhet om du blir arbeidsledig/permittert, syk, opplever en ulykke eller ved dødsfall. Ved arbeidsledighet/sykdom som varer mer enn 30 dager, betaler forsikringen inntil 10 % av det du skylder hver måned i opptil 10 måneder. Ved kritisk sykdom eller dødsfall får du godskrevet hele din utestående saldo, inntil 150.000 kroner.

Du kan når som helst melde deg ut av forsikringen i nett- eller mobilbanken. Forsikringen er gyldig frem til du er 67 år.
 

Hvem kan kjøpe betalingsforsikringen?

Du som har inngått avtale om kredittkort kan tre inn i den kollektive forsikringsavtalen dersom du:

 • er fylt 18 år men ikke fylt 65 år
 • er bosatt i Norge og registrert i folkeregisteret
 • er medlem av norsk folketrygd eller tilsvarende svensk eller dansk instans
 • ikke er kjent med forestående arbeidsledighet/permittering
 • kan utføre ditt vanlige arbeid uten innskrenkninger og ikke har vært sykemeldt i mer enn 30 dager sammenhengende i løpet av de siste 360 dagene
 • ikke er kjent med eksisterende sykdom/skade. Du er heller ikke kjent med sykdom, symptomer eller tegn som direkte eller indirekte kan føre til kritisk sykdom eller dødsfall
 • er ansatt eller selvstendig næringsdrivende, og jobber minst 16 timer i uken, i minst seks sammenhengende måneder hos arbeidsgiver/i næringsvirksomhet umiddelbart forut for inntreden i forsikringsavtalen. Med ansatt menes fast ansatt eller midlertidig ansatt med en avtalt kontraktsperiode på minst 12 måneder. Med selvstendig næringsdrivende menes en som for egen regning og risiko driver en vedvarende virksomhet som er egnet til å gi nettoinntekt.

Hvordan melde skade på betalingsforsikring?

Hvis det gjelder arbeidsledighet eller sykdom. registrer skade her. For andre typer skade kan du kontakte BNP Paribas Cardif på telefon 23 23 75 00 eller send en e-post til forsikring@bnpparibascardif.no.

Betalingsforsikringen tilbys av SpareBank 1 Kreditt ASA i et samarbeid med BNP Paribas Cardif Försäkring AB og BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB.

 Hva dekker betalingsforsikringen? 

Forsikringen gir en utbetaling på inntil 10 % av gjelden på kredittkortet i opptil 10 måneder hvis du er:

 • minst 25 % sykemeldt i mer enn 30 dager.
 • 100 % ufrivillig arbeidsledig eller permittert i mer enn 30 dager.    

Ved kritisk sykdom eller dødsfall slettes gjelden på kortet med inntil 150 000 kroner.

Kjøpe forsikringen

Bruke forsikringen

Hva lurer andre på?

Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }