Kausjonist – hva er det?

Vurderer du å stille som kausjonist for barna, men er usikker på hva det egentlig innebærer? Her er noen tips og råd på veien. 

Illustrasjon av mann som ser på mobil og er usikker

Kort om det å være kausjonist:

Den vanligste formen for kausjon er realkausjon, som vil si at banken får tilleggssikkerhet i kausjonistens bolig.

Foreldregenerasjonen har ofte betalt ned mye på boligen sin, og har dermed ledig sikkerhet som banken kan ta pant i. Pant er det samme som sikkerhet, det vil si en garanti for at lånet blir betalt.

Som kausjonist kan du med andre ord bli stilt ansvarlig for den delen av lånet du har garantert for.

For å hjelpe barn inn på boligmarkedet og få nok lån uten tilstrekkelig egenkapital, kan en realkausjonist stille egen bolig som sikkerhet.

Husk at lånet skal betales. Du bør derfor være trygg på at de unge har sterk nok økonomi til å klare de månedlige lånekostnadene.

Når vi tar tilleggssikkerhet i foreldrenes bolig på den delen av lånet som overstiger 85 % av kjøpesummen, utgjør dette et såkalt topplån. Det betyr at banken splitter boliglånet til et hovedlån, som utgjør 85 % og et topplån som utgjør den delen av lånet som overstiger 85 %.

Topplånet skal betales ned først, og har en egen nedbetalingsplan. Det betyr at boligeier betaler renter og avdrag på topplånet til det er nedbetalt og kausjonsansvaret bortfaller. 

Avhengig av beløp er nedbetalingstiden typisk 4 til 6 år på topplånet. Samtidig betales kun renter på hovedlånet.

Når topplånet er nedbetalt, begynner man å betjene avdrag på hovedlånet, og de unge er nå helt selvstendig og uten kausjonister. På denne måten avsluttes kausjonen så fort som mulig, slik at kausjonsrisikoen du påtar deg fjernes.

Det betyr at dersom du har flere barn som du ønsker hjelpe inn på boligmarkedet, er sikkerheten tilgjengelig igjen.

3 gode råd til deg som vurderer å være kausjonist

Alternativer til kausjon

Ønsker du å hjelpe barna inn på boligmarkedet, uten å måtte kausjonere for lånet? Da kan du vurdere disse alternativene:

  • Pengegave eller forskudd på arv: Etter at arveavgiften ble fjernet i 2014, er det per i dag ingen arveavgift. Det gjelder uansett beløp og om arven blir fordelt før eller etter et dødsfall. Dere bør passe på at arveforskudd blir godt dokumentert.
  • Lån på egen bolig: Et annet alternativ til kausjon, er å låne opp på egen bolig og gi dette som egenkapital i stedet.
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }