Setningsskader

Setningsskader som sprekker i grunnmur eller pipe kan over tid føre til vannskader, trekk og forskyvninger i konstruksjon. Men hva dekkes av forsikringen?

Oversikten er veiledende. Se her for detaljerte vilkår.

Sprekker i grunnmur/pipe

En grunnmur som står på løsmasser kan over tid bevege seg som følge av at grunnen endrer seg. Setningsskader kommer ofte av utilstrekkelig eller sviktende fundamentering, materialfeil, svak eller feil konstruksjon eller uriktig montering.

Topporsikringene dekker håndtverkerfeil i 10 år fra konstruksjonen var ny, mens skader som oppstår over tid vil som hovedregel ikke dekkes av husforsikringen. 

Dersom skaden oppstår tilfeldig og plutselig, som f.eks. ved naturskader, eller at noen sprenger eller graver i området kan forsikringen dekke dette.

sprekk grunnmur pipe vegg forsikring setningsskade

Setningskader og alder på bygget

Har du fått setningsskader på et nybygg skal du være dekket av garantien. Har du kjøpt brukt bolig kan du også ha rettigheter i henhold til avhendingsloven.

Vedlikeholdsansvar

Du kan få avkorting hvis huset eller hytta ikke blir vedlikeholdt. Forsikringen din skal dekke det som skjer plutselig og tilfeldig. Hvis for eksempel taket ditt sakte, men sikkert blir ødelagt fordi du ikke vedlikeholder det, er det en skade som skjer over tid. Da dekkes den heller ikke av forsikringen.
Les mer om vedlikeholdsansvar.

Så når får jeg erstatning?
Både hus-/hytteforsikringen og innboforsikringen kan komme til nytte selv når huset eller hytta ikke er godt nok vedlikeholdt. Se eksempler på dette nedenfor.

Vannskader og lekkasjer

Hva skjer hvis jeg får vannlekkasje fra taket, vann i kjelleren eller fuktskader på parketten? Både husforsikringen og innboforsikringen dekker mye, men dersom skaden skyldes manglende vedlikehold er det ikke alltid vi dekker alt.

Har du setningsskader på boligen din?

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }