Aksjesparekonto – en skattegavepakke til folk flest

Til sommeren kan du flytte pengene du har spart i aksjefond skattefritt inn på en aksjesparekonto i SpareBank 1 . Du kan også enkelt flytte aksjefond fra andre leverandører inn på samme konto.

– Innenfor aksjesparekontoen kan du reinvestere i andre aksjer og aksjefond uten å betale skatt på salgene. Du må heller ikke betale skatt før du tar ut et beløp som er større enn det du opprinnelig har investert.

Sett inn pengene i år

– Den gunstige overgangsregelen gjelder for 2017. Alle som har urealisert gevinst på pengene sine i aksjer eller aksjefond bør derfor overføre disse til en aksjesparekonto før utgangen av 2017. Slik det ser ut i dag vil det etter 2017 bli utløst skatt på vanlig måte.

Klart til sommeren

Vi anslår at aksjesparekonto fra SpareBank 1 vil være tilgjengelig i markedet i løpet av sommeren 2017. Her kan du legge inn kontaktinfo om du vil vi skal holde deg oppdatert på når aksjesparekonto blir lansert.

– Langsiktig sparing i form av en fast spareavtale har for øvrig vist seg å være svært lønnsomt for de aller fleste. Om du startet en spareavtale på 1.000 kroner måneden i Odin Norden i januar år 2000, vil du nå ha 540.958 kroner fratrukket forvaltningskostnader (herav avkastning 333.598 kroner). Til sammenligning ville sparing i bank ha gitt deg om lag 250.000 kroner i samme periode (herav avkastning 43.000 kroner).

Råd om hvordan du går frem    

Skaff deg oversikt over hvor du har fond, egenkapitalbevis og aksjer i dag.

  • Aksjene står på en VPS-konto hos en tilbyder (ofte banken din).
  • Fond kan stå på VPS-konto eller en annen verdipapirkonto.
  • Mange har fond med både renter og aksjer. Da er det viktig å sjekke om det er mer enn 80 prosent aksjeandel, som er grensen for overføring til en «aksjesparekonto».

Sjekk spareavtalene dine

  • Har du spareavtaler i fond vil det være mulig å flytte disse til en «aksjesparekonto,» men husk å få dette med i flytteprosessen til den tilbyderen du velger å bruke.

Husk å oppgi hvilke aksjer du har; hvor og hvem som er kontofører.

  • Det er ikke uvanlig å ha flere VPS-kontoer. Om du er usikker på hvem som er din kontofører kan de være lurt å sjekke banken din.

Sjekk inngangsverdien på aksjene og/eller egenkapitalbevisene

  • Har du arvet aksjer, kjøpt eller mottatt bonus i form av aksjer i bedriften du jobber i? Det kan være flere årsaker til at du ikke har riktig inngangsverdi. Dette må du rydde opp i før du flytter andelene inn i en «aksjesparekonto». For å finne ut at dette må du få tak i den opprinnelige kjøps- eller handelsmeldingen. Der vil kursen (prisen du betalte per aksje) på kjøpstidspunktet stå. Ta kontakt med banken eller leverandøren der du vil samle aksjene i en «aksjesparekonto» hos, og så ordner de alt for deg.

Positiv eller negativ avkastning?

  • De fleste som har hatt fond og aksjer over lengre tid har positiv avkastning. Det vil si at verdien er høyere enn da du opprinnelig kjøpte dem. Da kan du samle dem i en «aksjesparekonto» i år, uten å måtte skatte av gevinstene ved salg om du skulle bestemme deg for å kjøpe en annen aksje eller aksjefond.
  • Har du negativ avkastning – som betyr at verdiene er lavere enn når du kjøpte dem? Ja, da bør du ikke flytte de inn i en «aksjesparekonto». Da bør du selge dem, få skattefordel på tapet og heller bruke pengene til å kjøpe nye aksjefond eller aksjer.
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }