Ad høring om flypassasjeravgift

Østfold har ikke råd til å miste 1000 arbeidsplasser

 

[20.02.16] Åpent brev fra Administrerende direktør i SpareBank 1 Østfold Akershus til Skattedirektoratet, Rettsavdelingen - Særavgiftseksjonen.

SpareBank 1 Østfold Akershus har Østfold og søndre del av Akershus som sitt primære markedsområde. Vi støtter og bygger opp under lokalt næringsliv blant annet i form av å yte finansiering og kunnskap i forbindelse med både etablering og drift av næringsvirksomhet.

Vi har en klar ambisjon, og et stort engasjement, om å bidra til at det skapes arbeidsplasser i vårt markedsområde. Vi støtter opp om ildsjeler, grundere og etablerte bedrifter som ønsker å satse i vårt nærområde.

Når det nå er kommet opp et forslag til særavgift – flypassasjeravgift – som vil kunne medføre at Rygge Sivile Lufthavn må legge ned driften, kan vi ikke sitte stille å se at dette skjer. Det er et faktum at Ryanair har sagt opp sin basevirksomhet ved MLR fr 1. november 2016 dersom avgiften blir innført.

Bedre miljø og mindre utslipp er tunge argumenter bak det fremlagte lovforslaget.  Som det har fremkommet i mange uttalelser og i dokumentasjon, stilles det spørsmål ved om
denne avgiften isolert sett gir positive miljømessige bidrag.

I etterkant av forslaget om flyseteavgiften har det blitt pekt det på en rekke negative, og jeg går utfra utilsiktede, konsekvenser som avgiften vil gi. Sett fra vår side er en nedleggelse av flyplassen med mange hundre nye arbeidsledige en for stor konsekvens både for den enkelte berørte, deres familier og for utviklingen av regionen. Konsekvenser av denne størrelse bør være tilstrekkelig til å gjøre en ny vurdering av avgiften og dens virkninger.

I tillegg til over 1000 nye arbeidsledige i Østfold, vil dette medføre reduserte inntekter fra turismen, reduserte skatteinntekter til fylket, frafall av dagens flyplassavgifter fra MLR, betydelig økning av kostnader og reduserte inntekter for Forsvaret knyttet til MLR.

Som en stor lokal Sparebank i Østfold og søndre del av Akershus har vi hver dag fokus på at både lokalt næringsliv og enkeltmennesker skal gis muligheter for utvikling, og ber vi om at regjeringen tar avgiftsvedtaket tilbake til Stortinget og foretar en ny vurdering av saken.

 

Med vennlig hilsen,
SpareBank 1 Østfold Akershus

Arild Bjørn
Hansen
Adm. dir.

Kontakt

Arild Bjørn Hansen
Administrerende direktør
911 98 211