Renteendring

Med bakgrunn i økte innlånskostnader og den generelle markedssituasjonen, har vi i dag (24. juni 2019) besluttet å øke renten på boliglån med inntil 0,25 prosentpoeng.

 

Våre kunder får endret rente fra og med 6. august 2019, og alle kunder som får renteendring, vil få informasjon  nett- og mobilbanken eller motta brev i posten om hvordan dette påvirker deres lån.

Etter renteendringen vil den laveste veiledende boliglånsrenten fra SpareBank 1 Østfold Akershus være på 2,40 % til LO -medlemmer under 34 år.

 

Økende etterspørsel fra kundene på fastrentelån

Nordmenn ligger helt i verdenstoppen på gjeld, og en hel generasjon unge voksne har tatt opp og levd med store boliglån til svært lav rente de siste årene.

Vi har grundige samtaler med unge når vi innvilger lån hvor vi simulerer renteøkninger for å bevisstgjøre de unge på hvor store utslagene blir for den enkelte selv ved «små» økninger. Vi anbefaler alltid kundene til å spare penger til trangere tider, og gjøre seg vant med å leve med en høyere rente, men dessverre ser vi likevel at mange unge sparer uforholdsmessig lite av disponibel inntekt og har et relativt høyt forbruk.

-Etter mange år med historisk lav rente kan tiden nå være inne å vurdere å binde renta for familier med store lån og trang økonomi som ønsker forutsigbarhet, sier Arild Bjørn Hansen, administrerende direktør SpareBank 1 Østfold Akershus. 

 

Behovet for banktjenester og rådgivning kan endre seg i takt med hvilken livssituasjon man er i 

-Hos oss får kundene både konkurransedyktige priser, Norges beste mobilbank og et lokalt kontornett over hele regionen hvor kundene alltid vil møte dyktige mennesker som hjelper dem å ta gode økonomiske valg. I tillegg har vi som sparebank et trofast og stort lokalt engasjement gjennom snart 200 år, hvor vi er med som økonomisk støttespiller og bidrar til utvikling av den flotte regionen vi er en del av, sier Arild Bjørn Hansen, administrerende direktør SpareBank 1 Østfold Akershus. 

 

Ved flere spørsmål kontakt:

Administrerende direktør Arild Bjørn Hansen – tel. 911 98 211

Viseadministrerende direktør Lillian Lundberg – tel. 480 44 469

Administrerende direktør, Arild Bjørn Hansen