Selskapene vi kan dele dine kundeopplysninger med

Nedenfor ser du våre datter- og produktselskaper. Dersom du godkjenner at vi kan markedsføre våre produkter og råd til deg elektronisk, og dele dine kundeopplysninger mellom disse selskapene, vil de kunne tilby deg nyttige og relevante råd og tjenester tilbake.

Selskaper vi eier (datterselskaper)

 • EiendomsMegler 1 Østfold Akershus
 • SpareBank 1 Regnskapshuset Østfold Akershus AS 
 • I tillegg eier også banken NEKOR Gårdselskap AS og Varnaveien 43e Kontor AS, disse selskapene er ikke involvert i noen form for kundekommunikasjon.

Selskaper vi eier med andre (produktselskaper)

 • SpareBank 1 Utvikling DA
 • SpareBank 1 Boligkreditt AS
 • SpareBank 1 Næringskreditt AS
 • SpareBank 1 Gruppen AS
 • SpareBank 1 Kredittkort AS
 • SpareBank 1 Betaling AS
 • SpareBank 1 Kundesenter AS
 • SpareBank 1 Verdipapirservice AS
 • SpareBank 1 ID AS
 • SpareBank 1 Axept AS
 • SpareBank 1 Forsikring og Fremtind Forsikring AS
 • SpareBank 1 Skadeforsikring AS
 • SpareBank 1 LOfavør AS
 • SpareBank 1 Gruppen Finans AS
 • SpareBank 1 Markets AS
 • SpareBank 1 Finans Midt-Norge AS 
 • Odin Forvaltning AS
 • Modhi Norge AS 

Dine opplysninger vil ikke deles utenfor selskapene ovenfor, eller mellom de andre SpareBank 1-bankene.