Selskapene vi kan dele dine kundeopplysninger med

Nedenfor ser du våre datter- og produktselskaper. Dersom du godkjenner at vi kan markedsføre våre produkter og råd til deg elektronisk, og dele dine kundeopplysninger mellom disse selskapene, vil de kunne tilby deg nyttige og relevante råd og tjenester tilbake.


Selskaper vi eier (datterselskaper)

 • EiendomsMegler 1 Østfold og Akershus 
 • I tillegg eier vi også NEKOR Gårdselskap, Våler Park AS og Fasett Eiendom AS, men disse selskapene er ikke være involvert i noen form for kundekommunikasjon.

Selskaper vi eier med andre (produktselskaper)

 • SpareBank 1 Banksamarbeidet DA
 • SpareBank 1 Boligkreditt AS
 • SpareBank 1 Næringskreditt AS
 • SpareBank 1 Gruppen AS
 • SpareBank 1 Kredittkort AS
 • SpareBank 1 Mobilbetaling AS
 • SpareBank 1 Kundesenter AS
 • SpareBank 1 Verdipapirservice AS
 • SpareBank 1 ID AS
 • SpareBank 1 Axept AS
 • SpareBank 1 Forsikring AS
 • SpareBank 1 Skadeforsikring AS
 • SpareBank 1 Medlemskort AS
 • SpareBank 1 Gruppen Finans AS
 • Odin Forvaltning AS
 • Conecto AS 
 • I tillegg er vi forhandler av lån til bil, båt og andre kjøretøy gjennom SMN Finans. 

Dine opplysninger vil ikke deles utenfor selskapene ovenfor, eller mellom de andre SpareBank 1-bankene.