Telefonbank meny

Ring 24 15 47 15 for telefonbank
For engelsk tast #

I telebanken kan du bruke følgende valg:

1. Kontoinformasjon
1. Siste bevegelser
2. Opplysninger om annen konto
3. Forfallsoversikt
4. Saldo
5. Saldo og renter forrige år

2. Utskrift
1. Utskrift per post

3. Betaling og overføring
1. Telegiro
2. Overføring mellom konti
3. Stoppe betaling
4. Starte stoppet betaling
5. Godkjenne oppdrag
6. Sperre oppdrag
7. Oppheve sperret oppdrag
8. Spørre om oppdrag
9. Endre maksbeløp på avtalegiro

4. Andre tjenester
1. Endre kode