Telefonbank meny

Ring 05700 og tast 1 for sperretjeneste/telefonbanktast
tast deretter 2 for telefonbank

I telebanken kan du bruke følgende valg:

1. Kontoinformasjon
1. Siste bevegelser
2. Opplysninger om annen konto
3. Forfallsoversikt
4. Saldo
5. Saldo og renter forrige år

2. Utskrift
1. Siste bevegelser per faks.
2. Utskrift per post

3. Betaling og overføring
1. Telegiro
2. Overføring mellom konti
3. Stoppe betaling
4. Starte stoppet betaling
5. Godkjenne oppdrag
6. Sperre oppdrag
7. Oppheve sperret oppdrag
8. Spørre om oppdrag
9. Endre maksbeløp på avtalegiro

4. Andre tjenester
1. Endre kode

5. Ladetjenester
1. Chess Kontant
2. Visa Gavekort
3. Visa Kontantkort Bedrift