Korona og uro på børsen - hva skjer med sparingen min?


Korona-krisen fører til mye usikkerhet, og kombinasjonen av korona og oljeprisfallet har ført til stort fall på børsen. Dette gjør at du kanskje lurer på hva du skal gjøre med sparingen din? Vi har samlet noen ofte stilte spørsmål og svar.

Ofte stilte spørsmål og svar

Anbefalingene ovenfor gjelder på generelt grunnlag og er ikke å regne som personlig investeringsråd. Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.