Korona og uro på børsen - hva skjer med sparingen min?


soa-borsen.jpg

Korona-krisen fører til mye usikkerhet, og kombinasjonen av korona og oljeprisfallet har ført til stort fall på børsen. Dette gjør at du kanskje lurer på hva du skal gjøre med sparingen din? Vi har samlet noen ofte stilte spørsmål og svar.

Ofte stilte spørsmål og svar

Om du sparer månedlig i en spareavtale i aksjefond og har et langsiktig sparemål vil det sannsynligvis være lurt å holde seg til den opprinnelige planen for sparingen. Ved å spare fast månedlig i aksjefond så sparer du både når aksjemarkedet går opp og ned. Fondsandeler du nå kjøper etter at markedet har falt er billigere enn de du kjøpte før fallet. 

Har du behov for sparepengene til et annet formål kan du selge fondsandeler. En anbefaling er da å selge seg ut gradvis, slik at du ikke risikerer å selge alt på et tidspunkt der børsen har falt mye i forkant. 

Sparing i aksjefond er avhengig av hvor mye du tåler å se på sparepengene dine svinge i verdi, hvordan din økonomiske bæreevne er, og hvor lang tidshorisont du har for sparingen din. Hvis du vet du har behov for pengene i nær framtid er ikke aksjefond noe vi anbefaler. Markedet oppleves akkurat nå noe mer usikkert, og det er vanskeligere å forutse hva den nærmeste fremtiden bringer. Har du imidlertid et langsiktig perspektiv på sparingen din, kan det være lurt å starte fast sparing nå som markedet er rimeligere priset enn før fallet.

Dersom forutsetningene for din sparing/investering har endret seg vesentlig siden før de siste ukers børsuro, kan det være fornuftig å ta en fot i bakken nå. Er du for eksempel direkte berørt av permitteringer eller andre forhold som tilsier at du har behov for sparepengene/midlene tidligere enn først antatt, gjør en revidering av spareplanen. Snakk gjerne med oss.

Dersom du merker at du er særdeles ukomfortabel med de siste dagers børssvingninger kan det være naturlig å gjøre en ny vurdering av om sparing/investering i aksjefond er riktig for deg. De siste dagers svingninger er ekstraordinære – historisk sett finner de sted med mange års mellomrom, men i mellomtiden nyter vi god avkastning. Denne typen markedssvingninger er derfor noe av det vi er nødt til å akseptere for å ha muligheten til å ta del i den meravkastningen som skapes på børsene på lang sikt.

Anbefalingene ovenfor gjelder på generelt grunnlag og er ikke å regne som personlig investeringsråd. Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }