Vergemål for voksne

Er du verge for en person over 18 år? Slik blir du disponent på kontoen til den du er verge for. 


Hva trenger du for å bli disponent på konto? 

  • Både du og den som er under vergemål må bli kunde hos oss
  • Vergefullmakten må være tilgjengelig på din PC, slik at du kan laste den opp i skjemaet under. 
  • Du må ha avklart hvilke rettigheter den som er under vergemål skal ha på sine kontoer. 


Vil du vite mer om vergerollen?

vergemål.no finner du alt du trenger å vite om vergerollen, både for voksne og mindreårige. 


  • Vi kan hjelpe deg med dette om du sender fra kontonummer og til kontonummer, KID-nummer og navn på betalingsmottaker via melding i nettbanken. Vi gjør oppmerksom på at personen under vergemål må være disponent på konto.

  • Du sender melding i nettbanken til vårt kundesenter med de endringene som skal gjøres. Logg inn og send melding i nettbanken

  • Statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) må utstede en bekreftelse på at vergeforholdet skal opphøre. Bekreftelsen på opphør må lastes opp i et eget skjema for å avslutte vergemål. Fyll ut avslutningsskjema her

  • Årsoppgave og kundemeldinger blir sendt til deg i nettbanken, under "Meldinger". Årsoppgave får du ved årets slutt. Har du behov for tidligere årsoppgaver, må du ta kontakt med oss. Du finner alltid kontoutskrifter i nettbanken under Kontoer -> Søk i arkivet.