Hva er hovedforfall?

Hovedforfall er den datoen forsikringsavtalene dine fornyes, og er en gang i året. Når du kjøper en forsikring så er dette i hovedsak en årsavtale. Det betyr ikke nødvendigvis at du er bundet til avtalen i et år. Du kan si opp en løpende forsikring hvis behovet forandrer seg eller hvis du flytter forsikringen til et annet selskap. Forsikringsavtalen fornyes automatisk når det har gått et år, på hovedforfallsdatoen. 

De fleste forsikringer har ulik risiko avhengig av årstiden og sesong, mens prisen du betaler for løpende forsikringsavtaler som regel er den samme hver måned. For noen forsikringer så svinger denne risikoen så mye av vi har en såkalt sesongvariert pris.

Du kan finne datoen for hovedforfallet for dine forsikringer i forsikringsavtalene, under forsikringsperiode. Forsikringsavtalene finner du ved å logge inn til mine forsikringer, mobilbanken eller nettbanken. Som regel har alle de individuelle skadeforsikringene dine samme hovedforfallsdato.

Ved hovedforfall kan forsikringsselskapet endre priser og vilkår, men må informere om endringene i fornyelsesdokumentene. Selskapet kan ikke endre priser og vilkår på løpende avtaler med unntak av om risikoen endrer seg. Eksempler der risikoen endrer seg er hvis du endrer kjørelengden i bilforsikringen, eller du begynner å leie ut huset du har forsikret.

Et annet eksempel er hvis egenandelen ved veihjelp går opp fra 500 kr til 700 kr etter at du har inngått avtale om bilforsikring. Da vil du fortsatt ha 500 kr i egenandel (ved veihjelp) frem til neste hovedforfall.
 

Se også: