Hva er helseforsikring?

Helseforsikring er en forsikring som gir deg behandling i privat helsevesen. Helseforsikring blir også gjerne kalt behandlingsforsikring. 

Har du helseforsikring og du får en sykdom eller skade som er dekket, vil du få din egen personlige sykepleier som sørger for at du kommer til riktig spesialist og ordner med alt det praktiske. Du slipper helsekø og lang ventetid, og får behandling i det private helsevesenet.

Dette sikrer deg raskere avklaringer og raskere behandling ved sykdom, skade eller plage. Du betaler ingen egenandel ved bruk av helseforsikringen.

Les også: