Hvorfor mottar jeg faktura med overlappende datoer (perioder) i spesifikasjonen?

«Fra dato» som avviker fra gjeldende termin betyr at det er gjort endring med tilbakevirkende kraft. Vi har derfor foretatt en avregning med virkning fra samme dato. Hvis din forsikringspris er endret vil du få et tillegg, eventuelt fradrag, med bakgrunn i hva som tidligere er fakturert.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.