Hvordan gjelder reiseforsikring i USA?

Reiseforsikringen vår gjelder i USA som for alle andre land i verden, så lenge det ikke er utstedt reiseråd fra UD. Vi anbefaler at du setter deg godt inn i lokale bestemmelser i USA. Dette kan blant annet gjelde testing og karantenehotell ved pandemi. Reiseforforsikringen dekker ikke merutgifter som følge av karantenehotell eller testing der utenlandske myndigheter krever dette av de reisende. Les om UDs reiseråd til USA.

Helseforsikring i USA
Skal du reise til USA er det ekstra viktig med en god reiseforsikring, da det europeiske helsekortet ikke gjelder her. Helsevesenet i USA er stort sett drevet av private aktører, hvor de fleste typer behandlinger krever helseforsikring. Denne «helseforsikringen» får du som turist hovedsaklig gjennom reiseforsikringen, så lenge sykdommen er akutt og uforutsett. Skulle du være uheldig å bli akutt syk eller utsatt for en ulykke uten forsikring, kan du ende opp med en kjemperegning. 

ESTA eller visum
USA krever ESTA (Electronic System for Travel Authorization) eller visum for norske borgere som skal reise til USA, eller mellomlande i USA. Dette må være i orden før du reiser. Les mer om ESTA.