Hva er tabbeforsikring?

Tabbeforsikring er ikke en egen type forsikring. En tabbeforsikring blir gjerne brukt om andre typer forsikringer som dekker deg om du skulle være uheldig å "tabbe deg ut". Her er noen av forsikringene som gjerne har blitt kalt tabbeforsikring:

  • Ansvarsforsikring (bedrift)
    En egen forsikring for bedrifter, som dekker økonomiske tap dersom bedriften kommer opp i erstatningsansvar.
  • Uhellsforsikring
    En egen dekning i innboforsikring topp, som dekker deg hvis du skulle være uheldig og for eksempel miste mobilen i bakken.
  • Kjøpsforsikring/trygghetsavtale
    Mange butikker tilbyr egne trygghetsavtaler for produktene de selger, typisk for elektronikk.
  • Verdisakforsikring
    En egen type forsikring for ekstra dyre gjenstander, som blant annet dekker uhell og tap.