Må jeg betale skatt av uføreforsikringen?

Til informasjon kan en uføreforsikring bestå av enten av uførepensjon, uførekapital eller en kombinasjon av begge disse.

Av årlig utbetalt uførepensjon vil 20 % av det utbetalte beløpet være alminnelig skattepliktig inntekt. Skattesatsen for dette beløpet er p.t. 22 % (2022). Det vil si at du må betale ca. 4,6 % skatt av hele beløpet du mottar i uførepensjon.

Utbetaling av uførekapital er skattefritt.
 

Hvordan vil økonomien min se ut dersom jeg blir ufør?

 

Les også: