Hva er det høyeste beløpet jeg kan betale med bankkort?

I Norge er grensen opptil 1 000 000 kroner i løpet av 4 dager for varekjøp, mens i utlandet er grensen 300 000 kroner i løpet av 4 dager. Husk at enkelte kjøpesteder kan ha satt lavere grense.  

Se hva som gjelder for: