Hvordan få bankkort for ungdom?

Bankkort for ungdom kan bestilles av de voksne i deres nettbank, eller ved oppmøte på kontor sammen med ungdommen. Fra 15 år kan ungdommen komme alene til kontoret for å bestille kortet. Kortet kommer i posten i løpet av 7-10 dager.