Bør jeg velge fast eller flytende rente?

Lån med flytende rente er den vanligste lånetypen. Et lån med flytende rente følger rentemarkedet for øvrig. Går rentenivået opp får du høyere lånekostnader, mens du får lavere lånekostnader hvis rentenivået går ned. Har du økonomi til å tåle en renteoppgang viser historien at det over tid som regel lønner seg å velge flytende rente.

Ønsker du derimot forutsigbare låneutgifter kan det være at fastrentelån er det riktige for deg. Da vet du nøyaktig hva du skal betale hver måned, uavhengig av hva som skjer i rentemarkedet. Hos oss får du fastrente lån med en bindingstid på 3 eller 5 år.