Kan jeg bytte bolig i avtaleperioden med fastrentelån?

Ja, du kan bytte bolig i avtaleperioden med fastrentelån. For å kunne overføre lånet til den nye boligen må vi godkjenne din nye sikkerhet. 

Avslutter du lånet i bindingsperioden kan det medføre kostnader. 

Se også: 
Hva er over- og underkurs?