Hvorfor gjelder ikke angrerett for pensjonssparekonto, IPS og egen pensjonskonto?

Som forbruker har du vanligvis angrerett på kjøp av varer og tjenester over nett og telefon. Dette gjelder derimot ikke for pensjonssparekonto, IPS og egen pensjonskonto.

Årsaken er at prisene på disse produktene svinger i takt med finansmarkedet, og det er noe vi ikke kan påvirke. Svingningene kommer av at aksjemarkedet går opp og ned. 

Selv om du ikke kan angre kjøpet, kan du stanse videre sparing. Du kan også ta ut pengene hvis dette er tillatt i vilkårene.

Les mer i forsikringsavtaleloven § 1D-1.