"Mikrosparer" jeg når jeg tar ut penger i minibanken?

Nei, mikrosparing gjelder ikke når du tar ut penger i minibanken.