• Fond

    Fond en samling av aksjer eller andre verdipapirer. Sparer du i fond vil pengene bli forvaltet for deg av profesjonelle forvaltere. 

    Ved å spare i et fond sprer du pengene dine på mange ulike selskaper. Hvilket fond som passer for deg avhenger av hvor lenge du skal spare, hvor høy avkastning du forventer å få, og i hvor stor grad du tåler at sparepengene svinger i verdi i løpet av spareperioden.  Du kan velge mellom aksjefond, rentefond eller kombinasjonsfond

    Aksje

    En aksje er en eierandel i et aksjeselskap. Kjøper du en aksje i et selskap, kjøper du en del av dette selskapet. Hvis selskapet gjør det bra, vil verdien av aksjen stige fordi selskapet blir mer verdt. Verdien kan også synke om selskapet går dårlig. Siden du legger alle pengene dine i kun ett selskap, er risikoen ofte større enn ved å spare i fond.