Hva er forskjellen på "gammel IPS" og ny pensjonssparing med skattefordel (IPS)?

Hovedforskjellen mellom pensjonssparingene er:

«Gammel IPS» har et maksbeløp på 15.000 kroner per år. Utbetaling beskattes som pensjonsinntekt.

«Ny IPS» har et maksbeløp på 40.000 kroner per år. Utbetaling beskattes som alminnelig inntekt.