Hva skjer med sparingen i IPS hvis jeg blir ufør?

Alle mellom 18 og 75 år som er skattepliktig i Norge kan starte sparing i IPS, også du som er ufør. Har du rett til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden, har du også rett til å få utbetalt alderspensjon fra pensjonssparingen.

Din uføregrad avgjør hvor mye du får i årlig utbetaling.