Hvilke spareprofiler kan jeg velge mellom når jeg sparer til pensjon?

Når du starter sparingen gjør vi det enkelt for deg, og du får automatisk en alderstilpasset spareprofil. Det betyr at sparingen tilpasses alderen din, og at du tar mindre risiko jo eldre du blir – andelen aksjer reduseres, og andelen rentefond økes.

Hvis du vil påvirke pensjonssparingen din, kan du selv velge fordelingen mellom aksjesparing og rentesparing. Dette gjør du i nettbanken eller mobilbanken etter at pensjonssparingen er startet. 

Du kan bytte spareprofil uten skattemessige konsekvenser. 

Illustrasjon spareprofil-forsiktig

Spareprofilen renter er for deg som er opptatt av trygghet, og vil ta minst mulig risiko. Pengene dine settes sammen av renter. 

Rentefond består av om lag 7,5 prosent eiendom. Dette gjelder ikke Svanemerket forvaltning. 

 

 

Illustrasjon spareprofil-forsiktig

Spareprofilen forsiktig betyr at pengene dine fordeles mellom aksjer og renter. Fordelingen med 25 % aksjer og 75 % renter passer for deg som er opptatt av trygghet og ønsker lav risiko.

Rentefond består av om lag 7,5 prosent eiendom. Dette gjelder ikke Svanemerket forvaltning. 

 

Illustrasjon spareprofil moderat

Spareprofilen moderat betyr at pengene dine fordeles mellom aksjer og renter. Fordelingen med halvparten i aksjer og halvparten i renter passer for deg som er opptatt av trygghet og avkastning, men tåler noe risiko.

Rentefond består av om lag 7,5 prosent eiendom. Dette gjelder ikke Svanemerket forvaltning. 

Illustrasjon spareprofil offensiv

I spareprofilen offensiv plasseres pengene dine med 75 % i aksjer og 25 % i renter. Spareprofilen passer for deg som er opptatt av avkastning og er villig til å ta en del risiko.

Rentefond består av om lag 7,5 prosent eiendom. Dette gjelder ikke Svanemerket forvaltning. 

 

Illustrasjon spareprofil aksjer

Spareprofilen aksjer betyr at pengene dine bare settes sammen av aksjer. Dette er spareprofilen for deg som er opptatt av høy avkastning, og som er villig til å ta høy risiko. 

Rentefond består av om lag 7,5 prosent eiendom. Dette gjelder ikke Svanemerket forvaltning. 

 


Det er totalt ti spareprofiler hvor fem av de er navngitt med ODIN og fem er navngitt med SpareBank 1. Du bestemmer selv hvilken du ønsker. Forskjellen er at profilene navngitt ODIN har underliggende fond fra kun en leverandør (ODIN), mens SpareBank 1 sine profiler består av underliggende fond fra flere leverandører. 

Profilene er likestilt i form av lik forventet avkastning, kostnader og provisjon til distributør og andel til SpareBank 1 Forsikring. Siden ingen leverandører gjør helt like investeringsvalg, må det forventes at porteføljeverdien vil utvikle seg forskjellig, selv om kostnader og aksje-/renteandel er like. 

Alle porteføljene har aktiv forvaltning og administreres av SpareBank 1 Forsikring AS.

Her kan du lese mer om fondsforvaltere og avkastningshistorikk

 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }