• Prisendringen vil variere fra fond til fond, her ser du hvordan prisen eksempelvis vil endre seg på fondet ODIN Global. *

  Hvilken pris hadde jeg før?
  Forvaltningshonorar: 1,5 % (hvorav 0,75 % var returprovisjon til banken)
  Totalkostnad før endringen: 1,5 % 

  Hvilken pris får jeg nå?
  Forvaltningshonorar: 0,75 %
  Formidlingshonorar Digital: 0,50 %
  Ny totalkostnad for digital kunde: 1,25 %

  Hvis du ønsker såkalt betjent oppfølging, der du får individuell oppfølging av en investeringsspesialist, vil prisen for ODIN Global bli:
  Forvaltningshonorar: 0,75 %
  Formidlingshonorar Betjent oppfølging: 0,70 %
  Ny totalkostnad for betjent oppfølging: 1,45 %

  For dette fondet vil du med andre ord betale mindre enn før, enten du velger å være en heldigital kunde, eller om du ønsker betjent
  oppfølging.

  *) Vi har varierende priser noe som betyr at prisen du betaler til oss som bank også vil bli lavere jo mer fond du handler for. Se prislisten
  for mer detaljer.