Hvilken pris hadde jeg før, og hvilken pris får jeg nå?

Prisendringen vil variere fra fond til fond, her ser du hvordan prisen eksempelvis vil endre seg på fondet ODIN Global. *

Hvilken pris hadde jeg før?
Forvaltningshonorar: 1,5 % (hvorav 0,75 % var returprovisjon til banken)
Totalkostnad før endringen: 1,5 % 

Hvilken pris får jeg nå?
Forvaltningshonorar: 0,75 %
Formidlingshonorar Digital: 0,50 %
Ny totalkostnad for digital kunde: 1,25 %

Hvis du ønsker såkalt betjent oppfølging, der du får individuell oppfølging av en investeringsspesialist, vil prisen for ODIN Global bli:
Forvaltningshonorar: 0,75 %
Formidlingshonorar Betjent oppfølging: 0,70 %
Ny totalkostnad for betjent oppfølging: 1,45 %

For dette fondet vil du med andre ord betale mindre enn før, enten du velger å være en heldigital kunde, eller om du ønsker betjent
oppfølging.

*) Vi har varierende priser noe som betyr at prisen du betaler til oss som bank også vil bli lavere jo mer fond du handler for. Se prislisten
for mer detaljer.