• Nei, en lovendring i 2019 gjorde at du nå slipper å avslutte din BSU når du skal kjøpe bolig. BSU kan nå regnes som egenkapital uten at du trenger å avslutte BSU-kontoen din. Du kan fortsette å spare, og du får rente på det du har spart i BSU, men du vil ikke lenger få skattefradraget.