Når kan jeg begynne å ta ut innskuddspensjon?

Det er fleksibel uttaksalder i innskuddspensjon, og uttak av alderspensjon kan tidligst begynne fra du er 62 år. Utbetalingsperioden kan tidligst opphøre ved 77 år, og dersom du starter uttak først ved 67 år eller senere, må utbetalingsperioden likevel være minst 10 år. Logg inn i "Min pensjon" for å starte uttak.